Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Aleksandra Brożek, Raciążek 
uzasadnienie wyboru: W ustalonym terminie wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi formalne. W wyniku drugiego etapu Pani Aleksandra Brożek spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu i wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi wykonywać obowiązki na stanowisku ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.


Wytworzył: Michał Suchomski (5 stycznia 2018)
Wprowadził: Marek Smoliński (5 stycznia 2018, 10:45:44)stanowisko:

Stanowisko urzędnicze ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 11 grudnia 2017  15:30Informacja o wyniku naboru (203kB) pdf
Informacja o wyniku naboru (170kB) pdf

Ogłoszenie
 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

 
1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Raciążku
ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek
tel. 054 283 16 61
 
2. Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:
Wymiar czasu pracy – pełen etat.
Rodzaj umowy – umowa o pracę.
Podstawowy system czasu pracy.
 
3. Wymagania niezbędne:
 
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) minimalny staż pracy – 3 lata,
c) wykształcenie wyższe – umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera – pakiet Microsoft Office,
e) znajomość przepisów prawa umożliwiających wykonywanie zadań na stanowisku, a w szczególności:
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- Ustawy o podatku rolnym,
- Ustawy ordynacja podatkowa,
- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.
 
4. Wymagania dodatkowe:
 
a) znajomość obowiązujących procedur administracyjnych, umiejętność stosowania przepisów prawa,
b) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych i sprawozdawczych,
c) odpowiedzialność, rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, skrupulatność.
 
5. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 
1.      Wymiar zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych.
2.      Przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz kontroli pod względem zgodności   ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne i prawne organowi podatkowemu.
3.      Przygotowanie dokumentacji do zastosowania w podatkach ulg, obniżeń i zwolnień.
4.      Wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanej przychodowości z gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o stanie majątkowym.
5.      Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
6.      Prowadzenie postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7.      Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy dotyczących zajmowanego stanowiska pracy.
8.      Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków oraz rozliczaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
9.      Zastępstwo kasjera urzędu w czasie jego nieobecności.
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1. Stanowisko pracy usytuowane jest na piętrze budynku znajdującego się pod adresem: ul. Wysoka 4, Raciążek. Miejsce pracy nie posiada udogodnień niezbędnych dla osób niepełnosprawnych (brak windy).
2. Praca w wymiarze 1 etatu, praca biurowa na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
 
8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,
- życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
- oryginał kwestionariusza osobowego,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty dotyczące dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb potrzebnych do procesu rekrutacji,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
- w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych” osobiście w sekretariacie (pok. Nr 3) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87 – 721 Raciążek w terminie do dnia 11.12.2017r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raciążek oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 
                                                     
                                                                                           WÓJT GMINY RACIĄŻEK
                                                                                           WIESŁAWA SŁOWIŃSKA

Ogłoszenie (598kB) pdf

Wytworzył: Sekretarz Gminy (1 grudnia 2017)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (1 grudnia 2017, 13:37:33)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (2 marca 2018, 07:33:59)
Zmieniono: ogłoszenie o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij