Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

wybrany kandydat: Milena Ogrodowska, zam. Ostrowąs 
uzasadnienie wyboru: W wyniku naboru na w/w stanowisko Komisja rekrutacyjna stwierdziła, Pani Milena Ogrodowska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu i wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi wykonywać obowiązki na w/w stanowisku


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (23 stycznia 2020)
Wprowadził: Marek Smoliński (23 stycznia 2020, 08:25:34)stanowisko:

ds. budownictwa, geodezji i gospodarki komunalnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 17 stycznia 2020  15:30