Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2019

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2019 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)przyczyna unieważnienia: W wyniku naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym nie został zatrudniony żaden kandydat

stanowisko:

ds. budownictwa, geodezji i gospodarki komunalnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 10 grudnia 2019  15:30

przyczyna unieważnienia: ogłoszenie zostało unieważnione.

stanowisko:

Skarbnik Gminy

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 22 listopada 2019  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)