Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Raciążek.

zamawiający: Gmina Raciążek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IT.271.1.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: zamówienie udzielono: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o .o. ul. Polna 87, 87-710 Służewo; Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek