Uchwała nr XIX/107/2004Rady Gminy Raciążekz dnia 19 listopada 2004o zmianie uchwały Nr XII/69/2004 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2004r.Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)

Uchwała nr XIX/107/2004
Rady Gminy Raciążek
z dnia 19 listopada 2004


o zmianie uchwały Nr XII/69/2004 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)


więcej... (1044kB) word
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciążek Nr XIX/107/2004 z dn. 19.11.2004r. (955kB) word
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raciążek Nr XIX/107/2004 z dn. 19.11.2004r. (977kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (21 lutego 2005, 09:10:57)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 08:31:32)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1535