Uchwała nr XIX/109/04Rady Gminy Raciążekz dnia 19 listopada 2004w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Gminy, z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Wójta Gminy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i & 126 ust.3 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2003r. Nr 40, poz. 658)

Uchwała nr XIX/109/04
Rady Gminy Raciążek
z dnia 19 listopada 2004


w sprawie czynności Przewodniczącego Rady Gminy, z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i & 126 ust.3 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2003r. Nr 40, poz. 658)


więcej... (431kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (21 lutego 2005, 09:31:33)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 08:31:53)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1753