Uchwała nr XIX/110/04Rady Gminy Raciążekz dnia 19 listopada 2004w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w części obszaru gminy Raciążek powiat aleksandrowski.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art.62 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w związku z art.53 ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. Nr 27 poz.96 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy

Uchwała nr XIX/110/04
Rady Gminy Raciążek
z dnia 19 listopada 2004


w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego w części obszaru gminy Raciążek powiat aleksandrowski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art.62 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w związku z art.53 ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. Nr 27 poz.96 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy


więcej... (431kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (21 lutego 2005, 09:38:55)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 08:32:01)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2075