Uchwała nr XX/114/04Rady Gminy Raciążekz dnia 9 grudnia 2004w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy z XX Sesji.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z & 37 pkt 3 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003r. Nr 40, poz. 658)

Uchwała nr XX/114/04
Rady Gminy Raciążek
z dnia 9 grudnia 2004


w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy z XX Sesji.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) w związku z & 37 pkt 3 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003r. Nr 40, poz. 658)


więcej... (1029kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (21 lutego 2005, 10:11:28)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 08:32:32)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1548