Uchwała nr XX/115/04Rady Gminy Raciążekz dnia 9 grudnia 2004w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.5, art.6, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr. 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.1291) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatakach i opłatach lokalnych (MP z 2004r. Nr 46, poz. 794)

Uchwała nr XX/115/04
Rady Gminy Raciążek
z dnia 9 grudnia 2004


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.5, art.6, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr. 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.1291) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatakach i opłatach lokalnych (MP z 2004r. Nr 46, poz. 794)


więcej... (760kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (23 lutego 2005, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 10:22:46)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1693