Uchwała nr XX/116/04Rady Gminy Raciążekz dnia 9 grudnia 2004w sprawie: okreslenia podstawy obliczenie podatku rolnego na 2005rNa podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art.6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami Dz.U. z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 z 1998r., Nr 108, poz. 681 z 2001r. Nr 81, poz. 875 z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statycznego z dnia 15 października 2004r w sprawie średniej cenu skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r (M.P. z 2004r. Nr 43, poz. 765)

Uchwała nr XX/116/04
Rady Gminy Raciążek
z dnia 9 grudnia 2004


w sprawie: okreslenia podstawy obliczenie podatku rolnego na 2005r

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art.6 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami Dz.U. z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r., Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 z 1998r., Nr 108, poz. 681 z 2001r. Nr 81, poz. 875 z 2002r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statycznego z dnia 15 października 2004r w sprawie średniej cenu skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r (M.P. z 2004r. Nr 43, poz. 765)


więcej... (650kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (23 lutego 2005, 10:31:23)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (23 maja 2007, 10:22:55)
Zmieniono: !@#

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1780