Uchwała nr XXXI/191/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 8 grudnia 2005w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.54 ust.7 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 Nr 137, z poźn.zm.)

Uchwała nr XXXI/191/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.54 ust.7 i art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 Nr 137, z poźn.zm.)


więcej... (782kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (25 stycznia 2006, 11:09:33)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:41:58)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1600