Uchwała nr XXXI/194/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 8 grudnia 2005w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rokNa podstawie art.18, ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) w związku z art.8 oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (M.P. Nr 62, poz.859) obieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz.956) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 252, poz. 2523)

Uchwała nr XXXI/194/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) w związku z art.8 oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (M.P. Nr 62, poz.859) obieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych stawek granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz.956) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. Nr 252, poz. 2523)


Uchwała Nr XXXI/194/2005 (524kB) word
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2005 (760kB) word

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/194/2005 (1364kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (25 stycznia 2006, 11:40:40)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:42:18)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1885