Uchwała nr XXXI/195/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 8 grudnia 2005w sprawie okreslania podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rokuNa podstawie art. 18, ust.2 pkt. 8 i art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.6, art.6a ust.11 i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94, poz. 431 z późn.zm.) oraz z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku (M.P. Nr 62, poz.867)

Uchwała nr XXXI/195/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie okreslania podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 roku

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 8 i art. 40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.6, art.6a ust.11 i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. nr 94, poz. 431 z późn.zm.) oraz z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku (M.P. Nr 62, poz.867)


więcej... (506kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (26 stycznia 2006, 08:06:04)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:42:25)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1909