Uchwała nr XXXII/197/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 30 grudnia 2005o zmianie uchwały Nr XXII/131/2005 Rady Gminy z dnia 08 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2005r.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128, ust.2 art. 134, ust 3, art 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 15 poz. 148 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXII/197/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 grudnia 2005


o zmianie uchwały Nr XXII/131/2005 Rady Gminy z dnia 08 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128, ust.2 art. 134, ust 3, art 135, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., nr 15 poz. 148 z późn.zm.)


Uchwała Nr XXXII/197/2005 (452kB) word
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2005 (161kB) word
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2005 (166kB) word
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/197/2005 (190kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (26 stycznia 2006, 09:33:20)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:42:36)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1532