Uchwała nr XXXII/200/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 30 grudnia 2005w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodęNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) i art. 47 & 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXII/200/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.) i art. 47 & 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)


więcej... (349kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (26 stycznia 2006, 12:27:01)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:43:04)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1692