Uchwała nr XXXII/201/2005Rady Gminy Raciążekz dnia 30 grudnia 2005w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciążek z organizacjami pozarządowymi w roku 2006r.Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)

Uchwała nr XXXII/201/2005
Rady Gminy Raciążek
z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Raciążek z organizacjami pozarządowymi w roku 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873)


Uchwała Nr XXXII/201/2005 (270kB) word
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/201/2005 (422kB) word

metryczka


Opublikował: Rafal Sikorski (26 stycznia 2006, 12:35:34)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (5 lipca 2007, 09:43:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1760