Uchwała nr XLII/302/10Rady Gminy Raciążekz dnia 5 listopada 2010w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszcalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąuzupełnienie

Uchwała nr XLII/302/10
Rady Gminy Raciążek
z dnia 5 listopada 2010


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszcalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

uzupełnienie


str.1 (1063kB) plik
str.2 (1063kB) plik
str.3 (1063kB) plik

metryczka


Opublikował: Beata Wesołowska (10 stycznia 2011, 10:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1916