Uchwały Składu orzekającego nr 9 RIO w Bydgoszczy z 2007 roku