klauzula informacyjna - przesłanka zgody

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….
 
………………………………..
                                                                                                          (data, podpis)
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Raciążek z siedzibą Urzędzie Gminy Raciążek pod adresem: ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.ciurylo@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest ................................
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 
________________________
podpis            
                                              
  Klauzula informacyjna - przesłanka zgody (322kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Sapalska (1 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (1 czerwca 2018, 13:02:35)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (8 lipca 2019, 11:37:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 240