Zwrot podatku akcyzowego w 2019r.


 
ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW – II PÓŁROCZE
Termin składania wniosków:
1 sierpnia – 2 września 2019
 
 
Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Raciążek, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 1 sierpnia 2019 r. – 2 września 2019 r. w pokoju nr 7  Urzędu Gminy Raciążek w godzinach pracy urzędu tj.  7:30 – 15:30.

Rolnicy, którzy w 2018 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu.Procedura zwrotu podatku akcyzowego 2019 (246kB) pdf
wniosek akcyza (196kB) pdf
zestawienie faktur (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krystyna Jaworska-Stefaniak (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Marek Smoliński (6 sierpnia 2019, 11:37:57)

Ostatnia zmiana: Marek Smoliński (29 sierpnia 2019, 12:03:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 306