Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe - Kodeks Wykroczeń

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je wyłącznie pod swoją opieką, bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt.

Posiadacz psa obowiązany jest do wprowadzania psa na smyczy, a psa rasy agresywnej dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.
          
Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Pismo skierowane do Komisariatu Policji (288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: IT (27 września 2019)
Opublikował: Przemysław Buchalski (27 września 2019, 09:21:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200