Obowiązek niepozostawiania psów bez dozoru

PISMO (429kB) pdf

 Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XIV/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.:

1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je wyłącznie pod swoją opieką, bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt.

2) Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa rasy agresywnej dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.

3) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania stałych zanieczyszczeń fizjologicznych pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

   W związku z powyższym właściciele lub opiekunowie psów lub innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru – jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się z niego.
   Nadmieniam, że zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.), Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  W przypadku posiadania wiedzy odnośnie własności psa pozostawionego bez dozoru prosimy o zgłaszanie tego faktu (tak jak w przypadku bezpańskich zwierząt) do tut. urzędu tel.: 54 283 18 85 wew. 39 lub na komisariat Policji w Ciechocinku.

                                                                        Wójt Gminy RaciążekOtrzymują:
1. Sołtysi Gminy Raciążek (po 5 egz.), w celu rozpropagowania w sposób zwyczajowo przyjęty.2. BIP Urzędu Gminy w Raciążek3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku
4. Samorządowy Informator SMS

metryczka


Wytworzył: IT (18 września 2020)
Opublikował: Przemysław Buchalski (18 września 2020, 11:17:32)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (18 września 2020, 12:35:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44