Rada gminy

Rada gminy

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy-XLIII Sesja Rady Gminy

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy- XLIII Sesja Rady Gminy Raciążek [...]

obwieszczenie XXXIV Sesja Rady Gminy Raciążek

                                        [...]

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy 24 września 2013r.

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy    Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXXII  Sesję Rady Gminy Raciążek [...]

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy - 24 czerwca 2013r.

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy      Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXXI  Sesję Rady Gminy [...]

Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy - 30 kwietnia 2013r.

OBWIESZCZENIE  Przewodniczącego Rady Gminy      Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXX  Sesję Rady [...]

RADA GMINY

Rada gminy Raciążek.Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.Do wewnętrznych organów [...]

metryczka