obwieszczenie XXXIV Sesja Rady Gminy Raciążek


 
                                      OBWIESZCZENIE
                                Przewodniczącego Rady Gminy
 
 
Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję  XXXIV  Sesję Rady Gminy Raciążek w dniu 27 listopada 2013r. (środa) o godz. 10.00  - sala widowiskowa GOK
 
Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad XXXIV  Sesji Rady Gminy
2.      Stwierdzenie quorum
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji
5.      Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności                                                                                                                                           
                  -) wystąpienie Wójta Gminy
                  -) dyskusja
                  -) podjęcie uchwały
6. Informacja z  wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
              -) dyskusja
                  -) podjęcie uchwały
7.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z  XXXIII  Sesji Rady Gminy
                        -) dyskusja                 
8. Interpelacje i zapytania radnych
 
9.  Propozycje stawek podatkowych:
                        a/ podatek rolny
                        b/ podatek od nieruchomości
                        c/ opłata targowa
                        d/ podatek od środków transportowych
            po każdym ppkt:
 
                        - opinia Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
10. Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                        - przedstawienie propozycji
                        - opinia Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
   
11. Przyjęcie zmian do budżetu na 2013r.
                        - omówienie zmian przez Skarbnika Gminy
                        - opinia Komisji Rady Gminy
                        - dyskusja
                        - przyjęcie uchwały
 
12. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciążek
                        - przedstawienie zmian- Skarbnik Gminy
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
 
13. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
                        - wystąpienie Przewodniczącego Komisji
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
                       
14.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXXIV  Sesji
15. Wnioski lub oświadczenia
16. Informacje i komunikaty
17. Zamknięcie obrad XXXIV  Sesji Rady Gminy
 
 
                                                                                             
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        /-/ Piotr Zabłocki
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Wesołowska (22 listopada 2013)
Opublikował: Beata Wesołowska (22 listopada 2013, 08:53:29)

Ostatnia zmiana: Beata Wesołowska (22 listopada 2013, 08:56:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1067