Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. [...]

Rejestracja urodzeń

Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.plPodstawa prawna: Art. 52 - 61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  Prawo o [...]

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: Art. 4, art. 9, art. 12 ustawy [...]

Zawarcie i rejestracja małżeństw

Zawarcie i rejestracja małżeństw Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283 18 85, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: Art. [...]

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów.

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów. Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa [...]

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie MałżeńskieJednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa [...]

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu CywilnegoAdres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: art. 37 [...]

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1.Wymagane dokumenty : - wniosek zainteresowanego - oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na [...]

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: Art. 35 [...]

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa1.Wymagane dokumenty-wniosek zainteresowanego-dowody osobiste-dokumenty posiłkowe(np.zaświadczenia)2.Opłaty:-39.00 zł -za decyzję3.Jednostka prowadząca sprawę :-Urząd Stanu Cywilnego [...]

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

  Jednostka prowadząca sprawę: Urząd Stanu Cywilnego Adres: ul. Wysoka 4; 87-721 Raciążek Telefon: 54 283-18-82, pokój nr 4, e-mail: usc@raciazek.pl Podstawa prawna: Art. 99, art. 109, art. 133 ustawy Prawo o aktach [...]

metryczka