Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonów

Sporządzanie aktu zgonu 1.Wymagane dokumenty : - karta zgonu wydana przez lekarza - dowód osobisty osoby zmarłej - dowód osobisty współmałżonka - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon 2.Opłaty: - nie pobiera się [...]

Rejestracja urodzeń

Rejestracja urodzeń 1.Wymagane dokumenty:- oryginalne zgłoszenie urodzenia dziecka -wydane przez   lekarza,położną lub zakład opieki - dowody osobiste rodziców dziecka- w zależności od stanu cywilnego matki(do [...]

Zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy

Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy 1.Wymagane dokumenty:- dowody osobiste przyszłych małżonków- odpisy skrócone aktów urodzeń (bez względu na miejsce urodzenia) w zależności od stanu cywilnego osób [...]

Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny

Zawarcie małżeństwa -ślub cywilny1. Wymagane dokumenty:-dowody osobiste przyszłych małżonków-odpisy skrócone aktów urodzeń(nie dotyczy osób urodzonych w Raciążku)-w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć [...]

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego1.Wymagane dokumenty:  - wniosek zainteresowanego  - dowód osobisty wnoszącego o odpis2.Opłaty:  - 22,00 zł za odpis skrócony  - 33,00 zł za odpis zupełny3.Termin [...]

Wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie1.Wymagane dokumenty:-wniosek zainteresowanego-dowody osobiste Jubilatów-odpis skrócony aktu małżeństwa2.Opłaty:- nie pobiera się3.Jednostka prowadząca sprawę:-Urząd Stanu Cywilnego [...]

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia,małżeństwa,zgony 1.Wymagane dokumenty : - wniosek zainteresowanego - dowód osobisty (do wglądu) - dokumenty stanowiące podstawę uzupełnienia  aktu(odpis zupełny [...]

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 1.Wymagane dokumenty : - wniosek zainteresowanego - oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na [...]

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego- urodzenia,małżeństwa,zgonu 1.Wymagane dokumenty: - wniosek zainteresowanego - dowód osobistych(do wglądu) - odpowiedni akt stanu cywilnego(odpis zupełny odpowiedniego aktu [...]

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa1.Wymagane dokumenty-wniosek zainteresowanego-dowody osobiste-dokumenty posiłkowe(np.zaświadczenia)2.Opłaty:-39.00 zł -za decyzję3.Jednostka prowadząca sprawę :-Urząd Stanu Cywilnego [...]

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

  Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego -urodzenia , małżeństwa,zgony 1.Wymagane dokumenty: - wniosek zainteresowanego - dowód osobisty - dokumenty posiłkowe- zaświadczenie z USC Warszawa [...]

metryczka