Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

 

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

-urodzenia , małżeństwa,zgony


1.Wymagane dokumenty:

- wniosek zainteresowanego

- dowód osobisty

- dokumenty posiłkowe

- zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i z USC Łodzi-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu,podlegającego odtworzeniu o ile akt sporządzony był na terenach Polski,a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR

- oświadczenie wnioskodawcy,że uprzednio nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu

- protokoły przesłuchań świadków


2.Opłaty:

- 39 zł -od wydanej decyzji


3.Termin odpowiedzi

- do 30 dni od daty złożenia wniosku,wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.


4.Jednostka prowadząca sprawę:

- Urząd Stanu Cywilnego Raciążek

   tel.54 283 1882 , pok.nr 3


5.Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia


6.Uwagi:

- wnioski składa się osobiście, oraz za pośrednictwem poczty ,opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Raciążek lub na konto Urzędu Gminy Raciążek nr.konta 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001


metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (2 marca 2010, 08:18:20)

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (2 marca 2010, 09:44:44)
Zmieniono: odtworzenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508