Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa
1.Wymagane dokumenty
-wniosek zainteresowanego
-dowody osobiste
-dokumenty posiłkowe(np.zaświadczenia)

2.Opłaty:
-39.00 zł -za decyzję

3.Jednostka prowadząca sprawę :
-Urząd Stanu Cywilnego Raciążek
 tel.54 283 1882 pok.nr 3

4.Tryb odwoławczy:
-przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

5.Uwagi:
- opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Raciążek lub na konto Urzędu Gminy Raciążek nr konta 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001

metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (2 marca 2010, 08:20:52)

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (2 marca 2010, 11:19:39)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160