Umiejscowienie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą


1.Wymagane dokumenty :

- wniosek zainteresowanego

- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski

- dokument stwierdzający tożsamość


2. Opłata skarbowa :

-50 zł- od wydanej decyzji


3.Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

-1 miesiąc- wydanie decyzji


4.Jednostka odpowiedzialna :

-Urząd Stanu Cywilnego Raciążek

   tel.54 283 1882 pok.nr 3


5.Tryb odwoławczy:

- odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 września 1986r-prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.z 2004r,Nr 161,poz.1688)

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r-o opłacie skarbowej(Dz.U.2006r,Nr 225,poz.1635)

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.Nr.98,poz.1071 z 2000r.)metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (2 marca 2010, 08:24:16)

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (2 marca 2010, 09:05:23)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1573