Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

1.Wymagane dokumenty:
  - wniosek zainteresowanego
  - dowód osobisty wnoszącego o odpis
2.Opłaty:
  - 22,00 zł za odpis skrócony
  - 33,00 zł za odpis zupełny
3.Termin odpowiedzi:
  -niezwłocznie
4.Jednostka prowadząca sprawę:
  -Urząd Stanu Cywilnego Raciążek
   tel.54 283 1882 pok.nr 3
5.Tryb odwoławczy:
  - nie przysługuje
6.Uwagi:
  -odpisy może otrzymać tylko osoba uprawniona ,wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Raciążek lub na konto Urzędu Gminy Raciążek nr konta 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001
7.Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 29 września 1986 r-Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.,Nr 161 z 2004 poz.1688,
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r - opłacie skarbowej(Dz.U .Nr.225 z 2006 poz 1635)

metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (2 marca 2010, 08:27:32)

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (2 marca 2010, 10:03:24)
Zmieniono: wydawanie odpisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1446