Zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy

Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

1.Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste przyszłych małżonków
- odpisy skrócone aktów urodzeń (bez względu na miejsce urodzenia) w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (bez względu na miejsce zdarzenia)

2.Opłaty:
- 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

3.Termin odpowiedzi:
- 3 miesiące od dnia wystawienia zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

4.Jednostka prowadząca sprawę:

- Urząd Stanu Cywilnego
 tel. 054 283 18 82 pok.nr 3

Uwagi:
-opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Raciążek lub na konto Urzędu Gminy Raciążek nr konta 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001

metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (2 marca 2010, 08:30:20)

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (2 marca 2010, 10:45:48)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1476