Ewidencja ludności, dowody osobiste

Ewidencja ludności, dowody osobiste

Bezpłatny kreator zdjęć do dowodu

Szanowni Państwo, w związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków [...]

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego 1.Wymagane dokumenty: - wypełniony druk” zgłoszenie pobytu stałego”                   z   potwierdzonym przez [...]

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące 1.Wymagane dokumenty: - wypełniony druk”zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego ,lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące" - [...]

Wydawanie - wymiana dowodów osobistych

Wydawanie (wymiana) dowodów osobistych 1.Wymagane dokument:- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście - dwie wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm,odzwierciedlający aktualny wizerunek osoby [...]

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności 1.Wymagane dokumenty : - wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 2.Opłaty: - opłata skarbowa za [...]

Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy

Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy 1.Wymagane dokumenty: - wypełniony druk „zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” - dowód osobistych - książeczka wojskowa(dotyczy osób podlegających obowiązkowi [...]

Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania

Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania 1.Wymagane dokumenty : - wniosek w sprawie zameldowania osoby - poświadczenie wymeldowania 2.Wymagane opłaty: - opłaty skarbowe za wydaną decyzję 10zł 3.Termin i tryb realizacji [...]

metryczka