Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania


Wydawanie decyzji w sprawie zameldowania


1.Wymagane dokumenty :

- wniosek w sprawie zameldowania osoby

- poświadczenie wymeldowania


2.Wymagane opłaty:

- opłaty skarbowe za wydaną decyzję 10zł


3.Termin i tryb realizacji odpowiedzi :

- do 30 dni,a w sprawach szczególnie skomplikowanych      do  60 dni


4.Jednostka odpowiedzialna:

-Urząd Gminy

  tel.54 283 1882 pok.nr 3


5.Tryb odwoławczy:

-Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Raciążek w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Podstawa prawna:

-Art.47 ust.2 ustawy z dnia 10kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz,U,z 2006 r Nr 139,poz.993 z późn.zm)

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn.zm)

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej(Dz,U.z 2006,Nr.225,poz.1635 z późn.zm)

-Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 2002r(Dz.U.z 2002r Nr 236,poz 1999 z późn.zm.)

metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 09:49:14)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 10:59:53)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1192