Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy

Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy


1.Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk „zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”

- dowód osobistych

- książeczka wojskowa(dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)

- poświadczenie zgłoszenia zmiany miejsca pobytu w WKU(dotyczy osób,które posiadają kartę mobilizacyjną)


2.Wymagane opłaty:

- nie pobiera się


3.Termin i realizacja odpowiedzi:

- niezwłocznie


4.Jednostka prowadząca sprawę:

- Urząd Gminy Raciążek

   tel.54 283 1882 pok.nr 3


5.Tryb odwoławczy :

- nie przysługuje


6.Uwagi:

- w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się    czynności zameldowania może dokonać członek rodziny,opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba


metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 09:51:17)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 10:27:48)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2038