Wydawanie - wymiana dowodów osobistych


Wydawanie (wymiana) dowodów osobistych

1.Wymagane dokument:


- wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście

- dwie wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm,odzwierciedlający aktualny wizerunek osoby ,której wniosek dotyczy,przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób,aby ukazywały głowę w pozycji lewego profilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

-  odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób,które nie zawarły małżeństwa,natomiast w przypadku osób,które wstąpiły w związek małżeński odpis aktu małżeństwa


2.Wymagane opłaty

- brak


3.Termin i tryb realizacji
- do 30 dni od dnia złożenia wniosku


4.Jednostka odpowiedzialna

-  Urząd Gminy

    tel.54 283 1882


5.Uwagi
-Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie          3 miesięcy od zaistnienia zmiany,w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku                    o wymianę,w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące


metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 09:52:49)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 10:40:33)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2207