Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego


1.Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk” zgłoszenie pobytu stałego”                   z   potwierdzonym przez najemcę lub właściciela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu,w którym ma nastąpić zameldowanie,do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu

- dowód osobisty

- książeczka wojskowa

- poświadczenie wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego


2 Opłaty:

- nie pobiera się


3.Jednostka prowadząca sprawę:

- Urząd Gminy Raciążek

    tel.54 283 1882 pok.nr 3


4.Tryb odwoławczy:

- nie przysługuje


5.Uwagi :

- w zastępstwie osoby obwiązanej do zameldowania się czynności może dokonać członek rodziny,opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności     i   dowodach osobistych(jednolity tekst Dz.U.z 2008r Nr 139,poz 993 z późn.zm)

metryczka


Wytworzył: Krystyna Bylicka (1 stycznia 2010)
Opublikował: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 09:55:16)
Podmiot udostępniający: USC

Ostatnia zmiana: Krystyna Bylicka (3 marca 2010, 10:19:35)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2224