Podatki

Podatki

Zwrot podatku akcyzowego na 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2019r.   ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW – II PÓŁROCZE Termin składania wniosków: 1 sierpnia – 2 września 2019     Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy [...]

Podatek leśny na 2019r.

Do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018 zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1821 z późn. zm.) przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną wg średniej ceny [...]

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

1. Opis sprawy: Zwrot podatku akcyzowego. 2. Wymagane dokumenty:   - wniosek o zwrot podatku - faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - [...]

Przydatne dokumenty

druk OŚWIADCZENIA o pracy w gospodarstwie rolnym [...]

metryczka