Sprzedaż alkoholi

Sprzedaż alkoholi

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Raciążek przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019. Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. [...]

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Gminy przypomina, że z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku [...]

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Załatwienie spraw:w godzinach pracy Urzędu  Miejsce załatwienia wszystkich spraw:- Urząd Gminy pokój nr 6 tel. 054 283 18 85 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  wymagane dokumenty:1) [...]

metryczka