Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

2020

Zarządzenie Nr 1 z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek w 2020r." w zakresie organizacji [...]

2019

Zarządzenie Nr 1z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Publicznego [...]

2018

Zarządzenie Nr 1z dnia 10 stycznia 2018 r.   w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek w 2018 [...]

2017

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Raciążek z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Raciążku w 2017r. [...]

2013

Zarządzenie Nr 1 / 2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciąże [...]

2012

Zarządzenie Nr 1 /2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.w sprawie ustalenia stałego składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2012Zarządzenie N 2 / 2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.w sprawie ogłoszenia otwartego [...]

2011

Zarządzenie Nr 1 z dnia 03 stycznia 2011 rokuw sprawie ustalenia stałego składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2011.Zarządzenie Nr 2 z dnia 07 marca 2011 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu [...]

2010

Zarządzenie Nr 1/2010Wójta Gminy Raciążekz dnia 04.01.2010r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2010.   Zarządzenie Nr 2/2010Wójta Gminy [...]

2009

Zarządzenie Nr 01/2009 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16.01.2009 w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do wyboru ubezpieczyciela majątku i interesów Gminy Raciążek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami [...]

2008

Zarządzenie Nr 1/2008Wójta Gminy Raciążekz dnia 16.01.2008w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2008.Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Raciążek z dnia 20.02.2008w sprawie [...]

2007

Zarządzenie Nr 1/2007Wójta Gminy Raciążekz dnia 02.01.2007w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomościZarządzenie Nr 2/2007Wójta Gminy Raciążekz dnia 11.01.2007w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów [...]

2006

Zarządzenie Nr 3/2006Wójta Gminy Raciążekz dnia 06.03.2006r.w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raciążek za 2005 rok.Zarządzenie Nr 4/2006Wójta Gminy Raciążekz dnia 13.03.2006r.w sprawie budżetu Gminy na [...]

2005

Zarządzenie Nr 1/2005Wójta Gminy Raciążekz dnia 18.02.2005r.w sprawie ogłoszenia konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej.Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Raciążek z dnia 21.02.2005r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 [...]

metryczka