2013

Zarządzenie Nr 1 / 2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek w 2013r.
Zarządzenie 1 (24kB) word

Zarządzenie Nr 2 / 2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych.

Zarządzenie Nr 3 / 2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia stałego składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2013.

Zarządzenie Nr 4 / 2013 z dnia 06 lutego 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznawania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek w 2013r.

Zarządzenie Nr 5/ 2013 z dnia 11 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążku

Zarządzenie Nr 6 / 2013 z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie przyznania stypendiów Wójta Gminy Raciążek

Zarządzenie Nr 7 / 2013 z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8 / 2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 9 / 2013 z dnia 02 maja 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 10 / 2013 z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 11 / 2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 12 / 2013 z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczania ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 13 / 2013 z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczania ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 14 / 2013 z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczania ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 15 / 2013 z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" z/s w Aleksandrowie Kujawskim.

Zarządzenie Nr 16 / 2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 17 / 2013 z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 18 / 2013 z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19 / 2013 z dnia 04 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2013 rok

Zarządzenie Nr 21 / 2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Raciążek w okresie 2013/2014.
PLAN (1865kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Łukasz Brzozowski (14 stycznia 2013)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (14 stycznia 2013, 14:11:50)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (21 listopada 2013, 09:41:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1242