2008

Zarządzenie Nr 1/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 16.01.2008
w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2008.


Zarządzenie Nr 2/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 20.02.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 3/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 05.03.2008
Powołania składu komisji oceniającej konkurs ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i tradycji.


Zarządzenie Nr 4/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 11.03.2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.


Zarządzenie Nr 5/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 15.04.2008
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Raciążku.


Zarządzenie Nr 6/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 30.04.2008
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zarządzenie Nr 7/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 30.04.2008
w sprawie umowy użyczenia z biblioteką


Zarządzenie Nr 8/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 09.05.2008
w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na najpiękniejsza nieruchomość.


Zarządzenie Nr 9/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 13.05.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 10/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 14.05.2008
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2007 rok


Zarządzenie Nr 11/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 13.06.2008
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia przyczyn wytrucia pszczół w miejscowości Raciążek Pole.


Zarządzenie Nr 12/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 16.06.2008
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Raciążku.


Zarządzenie Nr 13/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 02.07.2008
zmieniające zarządzenie Nr 01/2008 w sprawie ustalenia Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2008.


Zarządzenie Nr 14/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 01.09.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 15/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 05.09.2008
w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Raciążek.


Zarządzenie Nr 16/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 16.09.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 17/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 26.09.2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum.


Zarządzenie Nr 18/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 26.09.2008
w sprawie ustalenia Instrukcji.


Zarządzenie Nr 19/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 28.10.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 20/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 28.10.2008
w sprawie Inwentaryzacji.


Zarządzenie Nr 21/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 29.10.2008
w sprawie w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Przedszkola.


Zarządzenie Nr 22/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 29.10.2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym "Słoneczko" w Raciążku.


Zarządzenie Nr 23/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 04.11.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 24/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 14.11.2008
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.


Zarządzenie Nr 25/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 04.12.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 26/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 09.12.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.


Zarządzenie Nr 27/2008
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 30.12.2008
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

metryczka


Wytworzył: Michał Suchomski (31 grudnia 2008)
Opublikował: Rafał Marczewski (24 września 2009, 09:59:21)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (1 marca 2010, 09:39:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1402