2010

Zarządzenie Nr 1/2010
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 04.01.2010r. 
w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2010. treść (59kB) pdf
 
Zarządzenie Nr 2/2010
Wójta Gminy Raciążek
z dnia
Środki BHP/Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu 
 
Zarządzenie Nr 3/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 17.02.2010r
w sprawie powołania składu komisji oceniającej konkurs ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. treść (60kB) pdf
 
Zarządzenie Nr 4/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 22.02.2010r. 
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. treść (65kB) pdf
 
Zarządzenie Nr 5/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 18.03.2010r. 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009r. 
 
Zarządzenie Nr 6/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 18.03.2010r. 
w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez organizację pozarządową. 
 
Zarządzenie Nr 7/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 19.03.2010r. 
w sprawie powołania składu komisji oceniającej konkurs ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 
Zarządzenie Nr 8/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 26.03.2010r. 
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. 
 
Zarządzenie Nr 9/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 30.03.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 10/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 29.04.2010r. 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Raciążku w 2010r. 
 
Zarządzenie Nr 11/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 14.05.2010r. 
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 
 
Zarządzenie Nr 11/II/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 21.05.2010r. 
w sprawie ustalenia składu Gminnego Biura Spisowego. 
 
Zarządzenie Nr 12/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 24.05.2010r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciążku oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 
 
Zarządzenie Nr 13/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 31.05.2010r. 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 
 
Zarządzenie Nr 14/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 31.05.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 15/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 16.06.2010r. 
w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Zarządzenie Nr 16/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 16.06.2010r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 17/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 29.06.2010r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 18/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 09.08.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 19/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 
w sprawie powołania komisji. 
 
Zarządzenie Nr 20/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 23.08.2010r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
Zarządzenie Nr 21/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 31.08.2010r. 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego „Słoneczko” w Raciążku. 
 
Zarządzenie Nr 22/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 01.09.2010r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym „Słoneczko” w Raciążku.
 
Zarządzenie Nr 23/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 01.09.2010r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół w Raciążku. 
 
Zarządzenie Nr 24/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 17.09.2010r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 25/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 28.09.2010r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 26/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 28.09.2010r
Projekt budżetu. 
 
Zarządzenie Nr 27/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 11.10.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Raciążek na 2010 rok. 
  
Zarządzenie Nr 28/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 20.10.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 29/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 21.10.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 30/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 28.10.2010r
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Raciążku. 
 
Zarządzenie Nr 31/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 10.11.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 32/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 15.11.2011r. 
 
Zarządzenie Nr 33/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 15.11.2010r. 
w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki chodników w Raciążku. 
 
Zarządzenie Nr 34/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 29.11.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010rok. 
 
Zarządzenie Nr 35/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 03.12.2010r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 36/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 06.12.2010r. 
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego. 
 
Zarządzenie Nr 37/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 07.12.2010r
w sprawie powołania składu Gminnego Biura Spisowego. 
 
Zarządzenie Nr 38/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 16.12.2010r
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2010 rok. 
 
Zarządzenie Nr 39/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 17.12.2010r. 
Inwentaryzacja. 
 
Zarządzenie Nr 40/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 17.12.2010r. 
Kontrola zarządcza. 
 
Zarządzenie Nr 41/2010 
Wójta Gminy Raciążek 
z dnia 21.12.2010r. 
Plan ZMS 

metryczka


Wytworzył: Michał Suchomski (4 stycznia 2010)
Opublikował: Rafał Marczewski (1 marca 2010, 10:17:48)

Ostatnia zmiana: Rafał Marczewski (30 grudnia 2010, 10:29:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445