2012

Zarządzenie Nr 1 /2012 z dnia 3 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia stałego składu Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówień publicznych w roku 2012

Zarządzenie N 2 / 2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2012 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z  realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 3 / 2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek w 2012 r.

Zarządzenie Nr 4 / 2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. zaopiniowania ofert konkursowych

Zarządzenie Nr 5 / 2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds.zaopiniowania ofert konkursowych

Zarządzenie Nr 6 / 2012 z dnia 1 lutego 2012 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 08 lutego 2012 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru podmiotów uzyskujących dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu w 2012 r. Zarządzenie 7 (349kB) jpg

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.
 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Raciążek w 2012 r. Zarządzenie 8 (345kB) jpg

Zarządzenie Nr 10 / 2012 z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 
Zarządzenie Nr 12 / 2012 r. z dnia 4 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 15 / 2012 r. z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Przedszkolu Publicznym „Słoneczko” w Raciążku
 
Zarządzenia Nr 16 / 2012 r. z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację szkoleń oraz doradztwa w ramach projektu Aktywność społeczna w gminie Raciążek współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Zarządzenia Nr 17/ 2012 z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawnie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku do organizacji pracy w rodziną
 
Zarządzenie Nr 18 / 2012  z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawnie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 19 / 2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawnie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 20 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.
w spranie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 21 / 2012 z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 22 / 2012 r. z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 23 / 2012 r. z dnia 25 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 24 / 2012 r. z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 25 / 2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w spranie ustalenia wysokości opłat  za posiłki w Przedszkolu Publicznym „Słoneczko” w Raciążku
 
Zarządzenie Nr 26 / 2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w spranie ustalenia wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół w Raciążku
 
Zarządzenie Nr 27 / 2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 29 / 2012 z dnia 16 października 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 31 / 2012 z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok
 
Zarządzenie Nr 32 / 2012 z dnia 06 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 roku

Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych  na terenie Gminy Raciążek w okresie zimowym 2012/2013 Zarządzenie 33 (162kB) pdf

Plan do Zarządzenia Nr 33 Plan (992kB) pdf

Zarządzenie Nr 34 / 2012 z dnia 30 listopada 2012 r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 35 / 2012 z dnia 05 grudnia 2012 r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 36 / 2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 37 / 2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. 
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 38 / 2012 z dnia 31 grudnia2012 r. 
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Raciążku
Zarządzenia Nr 38/2012 (117kB) jpg
Kodeks Etyczny (138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Suchomski (17 lutego 2012)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (17 lutego 2012, 10:38:24)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (15 lutego 2013, 09:23:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1125