Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Projekt pn."Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM A GMINĄ RACIĄŻEK - O DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RACIĄŻKU     W dniu 29 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Raciążek podpisał umowę na dofinansowanie [...]

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek

REALIZACJA INWESTYCJI              Generalnym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki [...]

metryczka