Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek

REALIZACJA INWESTYCJI 


            Generalnym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej.
            Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i podłączeniu gospodarstw do sieci, uzyskujemy natychmiast efekt ekologiczny z uwagi na to, iż Gmina Raciążek problematykę odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych rozwiązuje wspólnie z Miastem Ciechocinek w oparciu o istniejącą miejską oczyszczalnię ścieków komunalnych. 

ETAPY REALIZACJI 

W trakcie roku 2012 (28.08.2012r.) na wniosek Wójta Gminy została wprowadzona do budżetu nowa inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Raciążek”. W zadaniu ujęto rozbudowę sieci wodociągowej miejscowości Podole łącznej długości 1203mb oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku ( podejście tzw. „jarem” do ul. Zamkowej i Wysokiej o długości 540 mb.)

zdjęcie 1
zdjęcie 1
 
   
 
Na 111 złożonych wniosków o dofinansowanie Gmina Raciążek znalazła się wśród 86 „szczęśliwców”, którzy 19.07.2012r. podpisywali umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.                             
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 1 236 440,36 zł.
  
zdjęcie 2
zdjęcie 2
 
14.09.2012r. odbył się przetarg na wykonawstwo zadania do którego przystąpiło 4 oferentów. Najniższa cena za jaką oferowano wykonanie inwestycji to 742 998,72 zł brutto a najwyższa 1 034 154,07 zł brutto.
 
Jej wykonanie powierzono Zakładowi Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych – Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia, za kwotę 742 998,72 zł 

zdjęcie 3
zdjęcie 3

Na finansowanie inwestycji skorzystano z 2 pożyczek udzielonych przez WFOŚ w Toruniu tj:
- 447 048 zł – pożyczka płatnicza ( pożyczka zostanie spłacona w terminie 14 dni od uzyskania refundacji zadania z Urzędu Marszałkowskiego. Przewidziany termin spłaty pożyczki do 30.06.2013r.)
- 157 016 zł – pożyczka zwykła z 27 miesięcznym okresem karencji na udział własny Gminy w zadaniu rozpoczęcie spłaty od 2015r.)
- brakująca kwota na sfinansowanie inwestycji pochodziła z budżetu Gminy Raciążek oraz 100 tys. zł – to darowizna na rzecz Gminy od zagranicznego darczyńcy.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Rafał Sikorski (13 lutego 2013)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (13 lutego 2013, 13:54:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3659