Projekt pn."Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM A GMINĄ RACIĄŻEK -
O DOFINANSOWANIE ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RACIĄŻKU

1
1


    W dniu 29 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Raciążek podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 3.1. Rozwój Infrastruktury edukacyjnej. Podpisanie umowy skutkuje formalnym rozliczeniem projektu
i przekazaniem dotacji w wysokości 520 777,68 PLN ( 65 % kosztów kwalifikowanych).

2
2

 
    Przedmiotem projektu była rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku wraz z wyposażeniem. W wyniku rozbudowy i przebudowy budynku powstały nowe sale dydaktyczne, nowe zaplecze kuchenne, nowe węzły sanitarne dla dzieci, zaplecza sanitarne dla pracowników, gabinet dyrektora, pokój dla wychowawców oraz kotłownia olejowa.

3
3


4
4


5
5


6
6


7
7

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (29 lutego 2016)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (29 lutego 2016, 13:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265