ŚRODOWISKO

ŚRODOWISKO

UWAGA - ważna informacja dot. inwentaryzacji azbestu !!!

Urząd Gminy Raciążek niniejszym informuje, że w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciążek, ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich posesji, na których znajdują się wyroby [...]

PRAWO LOKALNE

UCHWAŁA NR XXXVIII / 236 / 06RADY GMINY RACIĄŻEKz dnia 11 października 2006r.w sprawie zatwierdzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek" [...]

metryczka