Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Formularz A
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B
karta informacyjna dla decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych

Formularz C
karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D
karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów

Formularz E
karta informacyjna dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz F
karta informacyjna dla prognoz oddziaływania na środowisko, dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowań ekofizjograficznych, rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestrów poważnych awarii

Formularz G
karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H
karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I
karta informacyjna dla innych dokumentów

Wyszukiwanie karty w wykazie:

Wyszukiwanie karty w wykazie


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (28 lutego 2012)
Opublikował: Przemysław Buchalski (28 lutego 2012, 07:57:22)

Ostatnia zmiana: Przemysław Buchalski (19 kwietnia 2013, 11:22:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4199