Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie z dnia 27.07.2020 r. ws. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Raciążek na dz. o nr ewid. 583/2, gmina Raciążek”. [...]

Obwieszczenie z dnia 25.06.2020 r. ws. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Raciążek na dz. o nr ewid. 583/2, gmina Raciążek”. [...]

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 671/15, 670/5, 664, 656/19, 656/14, 663, 569/15 położonych w obrębie ewidencyjnym [...]

Obwieszczenie ws. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Raciążek na dz. o nr ewid. 583/2, gmina Raciążek”. [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.10.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 12.12.2019 [...]

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 06.09.2019 r.  IT.6733.6.2019       OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.6.2019

Raciążek, dnia 21.06.2019 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT.6733.6.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.7.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 14.06.2019 r. IT.6733.7.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.5.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 08.05.2019 r. IT.6733.5.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.4.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 08.05.2019 r. IT.6733.4.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.3.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 05.04.2019 r. IT.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.1.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 04.04.2019 r.  IT.6733.1.2019O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.2.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 12.03.2019 r. IT.6733.2.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.1.2019

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 16.01.2019 r. IT.6733.1.2019 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.7.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 10.07.2018 r. IT.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.6.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 10.07.2018 r. IT.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczeni IT.6733.5.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 10.07.2018 r. IT.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.4.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 18.06.2018 r. IT.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.3.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 16.04.2018 r. IT.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.2.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 04.04.2018 r. IT.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.1.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 19.03.2018 r. IT.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.12.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 26.01.2018 r.  IT.6733.12.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.11.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 26.01.2018 r.  IT.6733.11.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.10.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 26.01.2018 r.  IT.6733.10.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.9.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 26.01.2018 r.  IT.6733.9.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.8.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 26.01.2018 r.  IT.6733.8.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.7.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 07.12.2017 r.  IT.6733.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.16.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 14.12.2017 r. IT.6733.16.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego IT.6733.6.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 05.12.2017 r.  IT.6733.6.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Zawiadomienie/Obwieszczeni IT.6733.15.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 01.12.2017 r. IT.6733.15.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.14.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 01.12.2017 r. IT.6733.14.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.13.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 24.11.2017 r. IT.6733.13.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.12.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 24.11.2017 r. IT.6733.12.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.11.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 24.11.2017 r. IT.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.10.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 24.11.2017 r. IT.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie/Obwieszczenie IT.6733.9.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 24.11.2017 r. IT.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Obwieszczenie/Zawiadonienie IT.6733.8.2017

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 20.11.2017 r.  IT.6733.8.2017  OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z rozbudową sieci wodociągowej w Raciążku

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 18.10.2017 r.  IT.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Raciążku

Raciążek, dnia 23.06.2017 r.  IT.6733.5.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Turznie

Raciążek, dnia 17.08.2017 r.  IT.6733.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Raciążek, dnia 23.08.2017 r.  IT.6733.3.2017O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie / Zawiadomienie Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w Turznie

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 06.07.2017 r.  IT.6733.4.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie / Zawiadomienie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole

WÓJT GMINY RACIĄŻEKRaciążek, dnia 23.06.2017 r.  IT.6733.3.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Raciążek, dnia 20.06.2017 r.  IT.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie - przebudowa linii SN w Turznie

WÓJT GMINY RACIĄŻEK Raciążek, dnia 31.03.2017 r. IT.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Raciążek, dnia 08.05.2012 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT.6733.3.2011 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE „Moje boisko – Orlik 2012”

Raciążek, dnia 09.11.2011 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT.6733.11.2011 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 [...]

Budowa sieci kanalizacyjnej dla włączenia przyłączy z budynków mieszkalnych w miejscowości Raciążek gmina Raciążek

  Raciążek, dnia 12.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7331-P-10/10 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Budowa zbiornika retencyjnego

Raciążek, dnia 27.09.2010 r.WÓJT GMINY RACIĄŻEKIT 7331-P-8/10OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Budowa drogi łączącej drogę powiatową z drogą gminną w miejscowości Niestuszewo gmina Raciążek

  Raciążek, dnia 23.09.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7331-P-9/10 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY RACIĄŻEK OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

WÓJT GMINY RACIĄŻEK OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i [...]

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inestycji celu publicznego z dn. 21.07.2005r. pn:"Budowa Linii Kablowej Oświetleniowej wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych [...]

metryczka