Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w Turznie

Raciążek, dnia 17.08.2017 r. 

IT.6733.4.2017 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) , zawiadamiam, że w dniu 17.08.2017 r. na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa pan Paweł Jeliński – SECO-PROJEKT, 87 – 100 Toruń ul. Kard. Wyszyńskiego 4”g”/75 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV, od projektowanej rozdzielnicy szafowej zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn „Turzno6” do istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej nn na działkach nr 58/2, nr 23, nr 46/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Turzno, gmina Raciążek”. 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek, pokój nr 9 w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Otrzymują:
  1. SECO-PROJEKT Paweł Jeliński
  2. Strony postępowania według wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  3. A/a - IT 


Podano do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku: http://www.bip.raciazek.lo.pl/
  2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raciążku
  3. Sołtys miejscowości Raciążek w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa Turzno 


Wytworzył: Rafał Krajewski (1 września 2017)
Opublikował: Rafał Krajewski (1 września 2017, 12:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij