Zawiadomienie / Obwieszczenie IT.6733.3.2018

WÓJT GMINY RACIĄŻEK

Raciążek, dnia 16.04.2018 r.


IT.6733.3.2018


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.04.2018 r. na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Hieronima ul. Zamkowa 35, 87-721 Raciążek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa cmentarza parafialnego na działce nr 459/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Raciążek, gmina Raciążek”.

W związku z powyższym informuję, że strony w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w sprawie oraz składać postulaty, wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, pokój nr 9.


Otrzymują:

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Hieronima

  2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy

  3. A/a - ITPodano do publicznej wiadomości:

  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Raciążek

  2. Tablica informacyjna sołectwa Raciążek

  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążku www.bip.raciazek.lo.pl


metryczka


Wytworzył: Gmina Raciążek (16 kwietnia 2018)
Opublikował: Rafał Krajewski (16 kwietnia 2018, 13:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303